در باره ما

‎هُوم سي و سه شرکت ساختمانی است  که با همراهي طراحان، معماران و مهندسان جوان و مجرب سالهاست در زمینه طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی فعالیت دارد.
‎این مجموعه با رویکردی نوین به اصل زیباشناسی و استفاده خلاقانه از مواد و مصالح مختلف، پروژه های خود را با توجه به سليقه و نياز مشتریان و انطباق آن با بستر و سبک زندگی ایراني پیش می برد‌.
‎ما همواره بر این باور استواریم که یک شرکت ساختمانی موفق باید درک درستی از اصول مهندسی عمران و معماری داشته باشد تا با بهره گرفتن از آن بتواند طرحی مناسب و کاربردی ارائه دهد.
‎با این نگرش، گروه هُوم سی و سه در ادامه مسیر، گامی بلند جهت رضایتمندی شما عزیزان برداشته تا در فرایند خلق معماری، با به کارگیری‌ شیوه های صحیح طراحی، اطمینان از بالاترین کیفیت اجرا را برای شما به ارمغان آورد.

‎معمار روياهاي شما
‎هُوم سي و سه